Giỏ hàng
Tài khoản

Điều hòa xách tay

-29%
Điều hòa xách tay ZERO BREEZE Mark 2 (Kèm theo 1 pin)
-18%
Điều hòa xách tay ZERO BREEZE Mark 2 (Kèm theo 2 Pin)
-25%
Điều hòa xách tay ZERO BREEZE Mark 2 (Không kèm pin)
-43%
Điều hòa xách tay 24v - 2390BTU King Clima KC700
-18%
Bộ chia nguồn cho Zero Breeze Mark 2 - Extension Dock
-12%
Bộ chuyển nguồn 12V sang 24V cho pin Zero Breeze Mark 2
-40%
Điều hòa đeo cổ LB08 - giảm 20 độ trong 1 phút